Nawigacja

Partnerzy szkoły

 

W dniu 5 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja Czas dla ludzi młodych – wsparcie priorytetowej w 2013 roku grupy osób młodych poprzez promowanie poradnictwa zawodowego, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania w powiecie ryckim i lubelskim ziemskim partnerstwa lokalnego na rzecz promocji znaczenia poradnictwa zawodowego na poziomie szkół gimnazjalnych. Spotkanie to stanowi uwieńczenie dotychczasowych prac nad standardem prowadzenia usługi poradnictwa zawodowego.

Wypracowanie Standardu i uaktualnienie wiedzy nauczycieli stanowi główny cel Pilotażu. W ramach Projektu pilotażowego zaplanowano przeprowadzenie dla każdej III klasy w szkole, 6 godzin lekcyjnych, w trzech 1,5 godzinnych modułach tematycznych - realizacja modułów będzie odbywała się w okresie od miesiąca września do miesiąca grudnia 2013 r.

Zakres merytoryczny modułów tematycznych obejmuje:

 • samopoznanie,

 • informacje o zawodach i lokalnym rynku pracy,

 • ofertę edukacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym oraz zmiany w systemie kształcenia zawodowego,

Ponadto, w ramach Pilotażu, zorganizowane zostaną dwa spotkania o charakterze informacyjnym dla rodziców i opiekunów uczniów klas III; a osoby prowadzące w szkołach zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczniów, zostaną wyposażone w najaktualniejszą wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego podczas spotkań doskonalących, organizowanych przez doradców zawodowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie i Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej im. K.K. Baczyńskiego w Lublinie.

Biorąc pod uwagę badania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy, które pokazują, iż 4,8% młodzieży w wieku szkolnym zna pojęcie i rolę poradnictwa zawodowego, bądź korzystała z usług doradcy zawodowego, wyrażamy nadzieję, iż uświadomienie roli poradnictwa poprzez Pilotaż
i ujednolicenie usługi doradztwa zawodowego, przyczyni się do trafności dokonywanych wyborów kierunku kształcenia i zawodu przez ludzi młodych, a w konsekwencji do poprawy sytuacji na rynku pracy.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie
  Piotrków I 105
  23-114 Jabłonna
  woj. lubelskie
 • (81) 561-35-01

Galeria zdjęć